VISPĀRĒJIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

PHILIPS INTERNETA VEIKALA NOTEIKUMI
LŪDZU, PIRMS PIRKUMA IZLASIET SEKOJOŠOS NOTEIKUMUS

Definīcijas

1. “Interneta veikals” ir elektroniski sniegts pakalpojums: lietotāji var apskatīties saturu, noslēgt līgumus attālināti, veikt maksājumus par Precēm; Interneta veikals atrodas www.shop.philips.lv.
2. “Pārdevējs” (arī “Pakalpojumu sniedzējs” vai “Philips”) ir:
2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Philips Baltic” , reģistrēta Latvijas Republikā, reģistrācijas numurs 40003127690, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PHILIPS BALTIC” ir interneta veikala sadaļās “Personīgā aprūpe” un “Mātes un bērna aprūpe” norādīto preču īpašnieks un pārdevējs.
Uzņēmums UAB “Trimis“, reģistrēts Lietuvas Republikā, reģistrācijas numurs: 304892457, adrese: J. Jasinskio g. 4-15, Viļņa, Lietuva ir Pārdevēja pārstāvis Pārdevēja vārdā, pārdodot Lietotājam Internetveikalā piedāvātās Preces, UAB “Trimis” arī pārvalda un apkalpo Internetveikalu Pārdevēja uzdevumā.
3. “Lietotājs” ir persona, kura izmato Interneta veikala vietni, tajā skaitā arī persona, kura pērk Preces kā Patērētājs.
4. “Patērētājs” ir persona, kura norādīta Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3. punktā (fiziska persona, kas veic ar Pārdevēju tiesisku darījumu, kaut nav tieši saistīta ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību).
5. “Konts” – Interneta veikala sadaļa, kuras ietvaros Patērētājam ir iespēja pārvaldīt personas datus, pārvaldīt viņa iesniegto pasūtījumu statusu un iesniegt pasūtījumus pēc pieteikšanās sistēmā, neatjaunojot viņa personas datus.
6. “Reģistrācija” – vienreizēja, brīvprātīga bezmaksas darbība, kad izveido Lietotāja kontu, izmantojot Interneta veikala vietnes administratīvo paneli.
7. “Prece” – jebkura prece (vai pakalpojums), kas pieejams Interneta veikalā Pirkšanas-pārdošanas līguma ietvaros.
8. “Pirkšanas-pārdošanas līgums”- Preces pārdošanas līgums, kas noslēgts starp Pārdevēju un Patērētāju Interneta veikalā.
9. „Saturs” ir visa Pārdevēja vai tā partneru informācija, dati, saturs, elementi, materiāli, algoritmi, diagrammas, darbi, apzīmējumi, logotipi, vārdi, zīmes, simboli, apraksti un fotogrāfijas, neatkarīgi no to rakstura, formāta un ierakstīšanas vai pārraidīšanas metodes, kas atrodas Interneta veikala vietnēs.
10. „Pakalpojumi” ir pakalpojumi, ko Pārdevējs sniedz elektroniskā veidā šajos Noteikumos norādītajā Interneta veikalā.
11. „Vispārīgie noteikumi” ir šis dokuments.
12. “Pārdevēja kontaktinformācija” ir:
12.1. Pārdevēja un viņa paŗstāvja korespondences pasta adrese:
12.1.1. Pārdevēja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PHILIPS BALTIC” korespondences adrese ir Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167;
12.1.2. Pārdevēja pārstāvja UAB “Trimis” korespondences adrese ir J. Jasinskio g. 4-15, Viļņa, Lietuva.
12.2. Lietotājs var arī sazināties ar Pārdevēju un viņa pārstāvi, telefoniski sazinoties ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni:
    12.2.1. ar Pārdevēju Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PHILIPS BALTIC” pa tālruni +371 66163264 (zvana cena saskaņā ar operatora tarifu) no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00;
    12.2.2. ar Pārdevēja pārstāvi UAB “Trimis” pa tālruni +370 68746670.
12.3. Pārdevēja un viņa pārstāvja korespondences e-pasta adrese:
    12.3.1. Pārdevēja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PHILIPS BALTIC” korespondences e-pasta adrese ir consumersupport@philips.com;
    12.3.2. Pārdevēja pārstāvja UAB “Trimis” korespondences e-pasta adrese ir trimisshop@outlook.com
12.4. Lietotājs var arī sazināties ar Pārdevēju, sazinoties, izmantojot kontaktu formu, kas pieejama vietnē https://www.philips.lv/content/B2C/lv_LV/support-home/support-contact-form.html?, kā arī čatā, kas pieejams vietnē izvēloties attiecīgo kategoriju https://www.philips.lv/c-w/produktu-atbalsts/support-contact-page (no pirmdienas līdz piektdienai no 10:00 – 18:00).


1. Vispārīgā informācija

1.1. Uzņēmumi, kuriem pieder Interneta veikals, kas darbojas adresē: https://www.shop.philips.lv, ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Philips Baltic”, reģistrācijas numurs 40003127690, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija. Interneta veikalu pārvalda, tajā skaitā pakalpojumus un Preces pārdošanu, nodrošina UAB “Trimis“, reģistrēts Lietuvas Republikā, reģistrācijas numurs: 304892457, adrese: J. Jasinskio g. 4-15, Viļņa, Lietuva
1.2. Preces pirkumi interneta veikalā ir iespējami gan Patērētājiem (fiziska persona, kas veic ar Pārdevēju tiesisku darījumu, kaut nav tieši saistīta ar viņa uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību), gan juridiskām personām, kas veic ar Pārdevēju tiesisku darījumu kā gala lietotāji. Preces piegāde ir iespējama tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā.
1.3. Preces tiek piedāvātas pārdošanai Interneta veikala vietnē, atbilstoši šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Ikviena Lietotāja, tajā skaitā Patērētāja, kurš iegādājas Preces Interneta veikalā, pienākums ir ievērot šos Vispārīgos noteikumus un nosacījumus.
1.4. Pakalpojumu, ko elektroniskā veidā sniedz Pārdevējs, ietvaros šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir normas, kas minētas Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (“Latvijas Vēstnesis”, 183 (3131), 17.11.2004., “Ziņotājs”, 23, 09.12.2004.).
1.5. Pirkuma tehnisko prasību ietvaros Patērētājam ir jābūt aktīvam elektroniskā pasta (e-pasta) kontam un Internetam pieslēgtai ierīcei, kas atbilst šādām minimālām tehniskajām prasībām: interneta pārlūks: Internet Explorer, versija 9.0 vai jaunāka, ar ieslēgtām ActiveX, JavaScript un Cookies sīklietotnēm; Mozilla Firefox, versija 30 vai jaunāka, ar ieslēgtām Java, JavaScript sīklietotnēm un Cookies vai Google Chrome, versija 30 vai jaunāka, ar Java, JavaScript un Cookies atbalstu;
ekrāna minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi.
1.6. Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi Lietotājiem ir pieejami bez maksas, lai tādējādi nodrošinātu to satura iegādi, atveidošanu un ierakstīšanu ar Lietotāja izmantotās IKT sistēmas palīdzību.
1.7. Pārdevējs Interneta veikalā sniedz šādus Pakalpojumus:
1.7.1. veikala piedāvājuma prezentācija;
1.7.2. iespēja izvietot Produkcijas pasūtījumus Interneta veikalā un tādējādi noslēgt pārdošanas līgumus attālināti;
1.7.3. iespēja izveidot un lietot Kontu.
1.8. Piekļuvei 1.7.1. un 1.7.2. punktā norādītajiem Pakalpojumiem nav nepieciešama Reģistrācija un Konta izveidošana.
1.9. Piekļuvei 1.7.3. punktā norādītajam Pakalpojumam ir nepieciešama Reģistrācija.


2. Interneta veikala lietošanas noteikumi

2.1. Interneta veikala ietvaros Philips apņemas sniegt Pakalpojumus šajos Vispārīgajos noteikumos norādītajā apjomā un uz tajos norādītajiem nosacījumiem.
2.2. Atsevišķu Pakalpojumu, tajā skaitā nereģistrētiem Lietotājiem nepieejamo resursu, lietošana Interneta veikala ietvaros ir bezmaksas.


3. Pasūtījums

3.1. Lai izvietotu Preču pasūtījumu, Patērētājam ir jābūt vecākam par 18 gadiem un pilnīgi tiesībspējīgam.
3.2. Lai noslēgtu Preču pirkšanas-pārdošanas līgumu Interneta veikalā, pārejiet uz Interneta veikala vietni, izvēlieties Interneta veikalā pieejamās Preces un izveidojiet elektronisko pasūtījumu, izpildot sekojošos tehniskos soļus, pamatojoties uz Patērētājam attēlojamiem ziņojumiem vai informāciju.
3.3. Produkcijas pasūtījums ir jāiesniedz, aizpildot Interneta veikala vietnē pieejamo Pasūtījuma formu:
pēc Lietotāja pieteikšanās Kontam Interneta veikala ietvaros (lietotājvārda un paroles pareizības pārbaudei tiks saņemta informācija no vietnes www.shop.philips.lv), vai izveidot šādu personīgo Kontu un nospiest attiecīgo pogu „ Noformēt pasūtījumu”; vai
nepiesakoties sistēmai, sniedzot personīgos datus, kas nepieciešami pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanai un izpildei;
3.4. PĀRDEVĒJS NEPIEŅEM PASŪTĪJUMUS, KAS ĪSTENOTI CITĀDI, NEKĀ NORĀDĪTS AUGSTĀK.
3.5. Lai veiktu Pasūtījumu Patērētājs Interneta veikala pirkumu grozā norāda:
          3.5.1. pasūtamās Preces un to daudzumu;


         3.5.2. adresi, uz kuru pasūtījumā norādītās Preces jāpiegādā;


         3.5.3. piegādes veidu (tikai piegāde, izmantojot DPD firmas kurjeru par cenu 3.99EUR pirkumiem līdz 49.99EUR, jeb 0 EUR pirkumiem 50EUR un virs, kā arī DPD pakomātus par cenu 3.99EUR pirkumiem līdz 49.99EUR, jeb 0 EUR, pirkumiem 50EUR un virs);


        3.5.4. apmaksas veidu (pieejamās apmaksas veidi ir aprakstīti vietnē https://www.shop.philips.lv).
3.6. Pasūtījuma izveidošana notiek pirms Patērētāja Vispārīgo nosacījumu apstiprināšanas. Pasūtījums tiek nosūtīts pēc Patērētāja visu tā galveno elementu pieņemšanas un apstiprināšanas un pogas „Veikt pasūtījumu” nospiešanas. Veidojot pasūtījumu, kamēr netiks nospiesta poga „Veikt pasūtījumu”, Patērētājam ir iespēja mainīt ievadītos datus un izvēlēties Preci. Šajā nolūkā sekojiet ziņojumiem un informācijai Patērētājam Interneta veikala vietnē.
3.7. Blakus katrai Precei tiek attēlots arī viens no šādiem ziņojumiem:
„Prece pieejama” – prece ir pieejama un variet iegādāties;
„Prece nav pieejama” – prece šajā pozīcijā ir pārdota un attiecīgi nav nopērkama uz noteiktu vai nenoteiktu periodu.
Periodā starp pasūtījuma izveidošanu un pieņemšanas apstiprinājuma saņemšanu no Pārdevēja (pasūtījuma izpildei nepieciešamais nosacījums) izvēlētā Prece grozā var kļūt nepieejama. Šajā gadījumā pasūtījums netiks pieņemts izpildei.
3.8. Pasūtījuma nosūtīšana ir pieteikums par vēlēšanos noslēgt pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Pārdevēju saskaņā ar Vispārīgajiem noteikumiem. Ja Pasūtījums nevar tikt pieņemts izpildei, Pārdevējs informē par to Patērētāju, izmantojot elektronisko pastu 2 darba dienu laikā no pasūtījuma izveidošanas brīža.
3.9. 2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma izveidošanas pircējs saņem elektronisko vēstuli ar nosaukumu „Pirkuma apstiprinājums”, kas satur visu pasūtījuma nozīmīgo elementu galīgu apstiprinājumu. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar maksājuma saņemšanas brīdi un Patērētājs saņem elektronisko vēstuli.
3.10. Ziņojums satur paziņojumu par pirkumu, proti: līguma numuru un datumu, līgumslēdzēju pušu datus, pasūtītās Preces galvenās pazīmes, gala cenu un apmaksas veidu un datumu, piegādes vietu, veidu un izmaksas, informāciju par iespēju atkāpties no līguma, pušu saziņas veidu.
3.11. Pirkšanas-pārdošanas līgums ir noslēgts latviešu valodā un tā saturs atbilst Vispārīgajiem noteikumiem.
3.12. Pirkšanas-pārdošanas līguma satura konsolidācija, nodrošināšana un iesniegšana Patērētājam: (1) šie Vispārīgie noteikumi ir pieejami vietnē; (2) tiek nosūtīti uz Patērētāja minēto elektronisko pastu (Pirkuma apstiprinājums). Pirkšanas-pārdošanas līguma saturs tiek papildus reģistrēts un nostiprināts Pārdevēja IT sistēmā.


4. Akcijas

4.1. Kā izmantot bonusu un atlaižu kodus? Bonusu kodi var tikt piešķirti/ nodrošināti reklāmas kampaņu ietvaros saskaņā ar to noteikumiem. Lai izmantotu atlaidi, ievadiet koda datus attiecīgajā laukā pasūtījuma procesa laikā. Jūs varat izmantot katram pasūtījumam tikai vienu kodu, kas ir jāievada precīzi tā, kā norādīts attiecīgajā ziņojumā/ teikumā/ noteikumos. Bonusu kodi var tikt izmantoti tikai attiecīgajā ziņojumā/ teikumā/ noteikumos norādītajā galīgā termiņa laikā, un tiem ir piemērojami papildu nosacījumi vai tajos norādītie nosacījumi.
4.2. Atlaides un reklāmas akcijas Interneta veikalā netiek summētas, tas attiecas, piemēram, uz reģistrāciju jaunumiem, atlaidēm, sezonas akcijām, dāvanu sertifikātiem.
4.3. Reklāmas preces, pārdošanas preces vai Preces, kas neietilpst Interneta veikala pastāvīgajā piedāvājumā, ir pieejamas ierobežotā daudzumā. Šo Preču Pasūtījuma īstenošana ir atkarīga no pasūtījumu saņemšanas secības. Pārdevējam nav pienākuma uzturēt noteiktu Preču pieejamību, Pārdevējs ir tiesīgs brīvi izslēgt Preces no piedāvājuma.


5. Cenas

5.1. Visas cenas ir norādītas eiro (EUR). Interneta veikala vietnē pasūtījuma izveidošanas laikā publicētās cenas ir spēkā šim pasūtījumam. Interneta veikala vietnē publicētās cenas ir ar jau iekļautu PVN. Pasūtījuma formā norādītā kopējā cena ir gala summa, kas ir jāsamaksā Patērētājam.
5.2. Ja piegādes cena nav iekļauta Preces cenā, Patērētājs apmaksā piegādes cenu pasūtījuma apstiprinājuma norādītajā kārtībā un apmērā.


6. Pasūtījuma apmaksa

6.1. Preces apmaksa var tikt veikta, izmantojot apmaksas veidus, kas norādīti Interneta veikala vietnē https://www.shop.philips.lv Apmaksa ir jāveic uzreiz pēc Pasūtījuma izveidošanas. Ja Pārdevējs nesaņems visu pasūtījumā norādīto summu (kopā ar papildu izmaksām) divu darba dienu laikā no pasūtījuma izveidošanas brīža, pasūtījums tiks anulēts, un Pirkšanas-pārdošanas līgums netiks izpildīts.
6.2. Apmaksa ir iespējama tikai eiro (EUR).
6.3. Ja, izveidojot pasūtījumu, apmaksa tiek veikta ar kredītkarti, ir jāiesniedz savas kredītkartes dati. Kredītkarte tiks pieprasīta rēķina piestādīšanas vai Preces nosūtīšanas laikā. Pārdevējs neuzsāks Pasūtījuma nosūtīšanu pirms kredītkartes izdevējs atļaus izmantot maksājumu karti pasūtījuma apmaksai. Ja Pārdevējs nesaņems šādu atļauju, informācija tiks nosūtīta Patērētājam 30 dienu laikā no pasūtījuma izveidošanas brīža. Atļaujas neesamība izraisa pasūtījuma atcelšanu un to, ka Pirkšanas-pārdošanas līgums netiks izpildīts.


7. Pasūtījuma piegāde

7.1. Interneta veikalā izvietotie Pasūtījumi tiks piegādāti tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā.
7.2. Pārdevējs pasūtījumu izpilda (proti – nosūta Preci) 48 darba stundu laikā no Preces apmaksas saņemšanas (maksājuma ienākšanas Pārdevēja kontā) dienas. Datumu no nosūtīšanas brīža līdz sūtījuma piegādei norāda piegādātājs (1-2 darba dienas). Ja Preces piegādes datums netiek ievērots (ar Patērētāju nesaistītu iemeslu dēļ), Patērētājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību vai pārtraukt Pirkšanas-pārdošanas līgumu.
7.3. Pasūtot Preci, kas ir jāpiegādā dažādās vietās, katrai adresei ir jāveic atsevišķs pasūtījums.
7.4. Pasūtot vairākas Preces uz vienu adresi, ja kāda no pasūtītajām precēm kļūst nepieejama (piemēram, ja ir konstatēti Preces defekti tieši pirms nosūtīšanas), viss pasūtījums var tikt nosūtīts tikai pēc tā pabeigšanas. Šajā gadījumā Patērētājs ir tiesīgs iesniegt sūdzību vai pārtraukt Pirkšanas-pārdošanas līgumu.
7.5. 24 stundu laikā no pasūtījuma piegādes piegādātājam Philips paziņos par to uz Patērētāja elektronisko pastu.


8. Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanas tiesības

8.1. Patērētājs, kurš Interneta veikala vietnē ir noslēdzis Pirkšanas-pārdošanas līgumu, var izbeigt to 14 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas vai 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, ja pasūtīta prece, bez jebkāda iemesla un bez jebkādiem izdevumiem, izņemot zemāk norādītās izmaksas.
8.2. Patērētāja Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanas tiesības var tikt izmantotas, izmantojot veidlapu vietnē https://www.shop.philips.lv/pages/precu-atgriesana, jautājumu gadījumā jāsazinās ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni +371 66163264 (zvana cena saskaņā ar operatora tarifu) no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00. Pieteikumu par izbeigšanu var iesniegt formā, kas ir pievienota 1. pielikumā šiem Vispārīgajiem noteikumiem, vai formā, kas ir pievienota Patērētāju tiesību likumam, bet tas nav obligāti. Lai izpildītu 14 dienu termiņu, pietiek nosūtīt pieteikumu līdz 14 dienu termiņa beigām.
8.3. Periods, kurā iespējams izbeigt Pirkšanas-pārdošanas līgumu sākas ar Preces piegādi, uz kuru attiecas Pircēja vai tā ieceltās trešās personas, izņemot pārvadātāju/ piegādātāju, Pasūtījums.
8.4. Patērētāja pienākums ir atgriezt Preci Pārdevējam vai nodot to Pārdevēja pilnvarotai personai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Patērētājs pārtrauca Pirkšanas-pārdošanas līgumu, ja vien Pārdevējs nav piedāvājis pats paņemt Preci. Lai atbilstu noteiktajam termiņam, pietiek atgriezt Preci pirms pārtrauktā līguma darbības termiņa beigām. Precei ir jābūt iepakotai tā, lai garantētu tās drošu transportēšanu. Patērētājs samaksā Preces atgriešanas tiešās izmaksas (atgriešanas cenu).
8.5. Pārdevējam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Preces saņemšanas dienas, jāatgriež Patērētājam visi Patērētāja veiktie maksājumi, ieskaitot maksājumus kuri veikti par Preces piegādi. Pārdevējs atlīdzina maksājumu, izmantojot to pašu apmaksas veidu, ko izvēlējās Patērētājs, izveidojot pasūtījumu, ja vien Patērētājs nepiekrita citam atgriešanas veidam, kas neizraisa jebkādas tā izmaksas.
8.6. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos, ja tā tiek izmantota tādā veidā, kas neatbilst Preces rakstura, īpašību un funkcionēšanas noteikšanai (Preces pārbaude). Ir jāatzīmē, ka Patērētājam ir jābūt iespējai atvērt iepakojumu, lai piekļūtu precēm. Bet, ja Preces var pārbaudīt, nebojājot iepakojumu, tad iepakojums ir jāsaglabā nebojāts. Tas attiecas arī uz saistībām saglabāt visu aizsargplēvi, kurā ir iepakota Prece, un kas ir jānoņem tikai tad, kad tas ir nepieciešams Preces pārbaudei. Preces vērtības samazināšanos, par ko ir atbildīgs Patērētājs, var izraisīt arī Preces tīrīšanas vai remonta nepieciešamība, ja šos apstākļus ir izraisījis Patērētājs, izmantojot Preci citiem mērķiem, nevis Preces pārbaudei. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties atlīdzināt cenu, ja Prece viņam tiek atgriezta tādā stāvoklī, ka tā vairs nevar tikt izstādīta turpmākai pārdošanai (piemēram, higiēnas vai drošības apsvērumu dēļ). Šajā gadījumā Pārdevējs nosūta Preci atpakaļ Patērētājam. Ja Prece tiek atgriezta daļēji, Philips var atteikties atmaksāt visu summu līdz Preces saņemšanai pilnībā vai attiecīgu Patērētāja paskaidrojumu sniegšanai.
8.7. Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanas tiesības nav spēkā, ja pakalpojuma subjekts ir nestandarta Preces, kas izgatavots saskaņā ar Patērētāja specifikāciju vai kalpo tā individuālo vajadzību apmierināšanai (ja šādu variantu piedāvā Interneta veikals) un, izņemot attiecīgajā likumā paredzētos gadījumus, attiecībā uz līgumiem, kuros pakalpojuma objekts ir prece, kas piegādāta slēgtā iepakojumā, kas pēc iepakojuma atvēršanas nevar tikt atgriezta veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja iepakojums tika atvērts pēc piegādes. Preces, kuras nav atgriežamas saskaņā ar minētajiem noteikumiem, tiks atbilstoši atzīmētas Interneta veikalā.
8.8. Visu informāciju par Patērētāju Preču atgriešanu, tajā skaitā: 1) informāciju par Preces drošības nodrošināšanu transportēšanai un citu informāciju, kas ir noderīga, atgriežot Preci; 2) par Patērētāja veikto Preču pārbaudes apjomu; 3) par neatgriežamajām Precēm; 4) par atgrieztā pasūtījuma statusu, varat atrast Interneta veikala vietnē, kas pieejama adresē: https://www.shop.philips.lv.9. Interneta veikala Pakalpojumi un Pakalpojumu izmantošanas līguma izbeigšana

9.1. Philips veic regulāras darbības Pakalpojumu kvalitātes funkcionēšanas uzlabošanai. Pakalpojuma darbības kļūdu vai tehnisko problēmu gadījumā Lietotājam ir jāpaziņo Philips, kontaktinformācija norādīta šajos Noteikumos. Philips nekavējoties mēģinās atjaunot Pakalpojuma pienācīgu funkcionēšanu. Lietotājs var arī patstāvīgi konstatēt un labot kļūdas ievadītajos datos, rediģējot profilu.
9.2. Lietotāja pienākums ir ievērot Noteikumus un atteikties no visām darbībām, kas var traucēt Pakalpojuma pienācīgu funkcionēšanu, piemēram, izmantojot speciālo programmnodrošinājumu un ierīces. Lietotājam ir pienākums :
9.2.1. Izmantot Interneta veikalu tādā veidā, lai tas netraucētu tā funkcionēšanai, piemēram, izmantojot speciālo programmnodrošinājumu un ierīces;
neveikt tādas darbības kā nepieprasītās komercinformācijas nosūtīšana vai izvietošana Interneta veikalā (spams); veikt IT vai jebkuru citu darbību, kas vērsta uz Lietotājam neparedzētās informācijas pārvaldību;
9.2.2. Izmantojiet Interneta veikalu saskaņā ar Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošās likumdošanas noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem, kā arī šajā jomā pieņemtajiem vispārīgajiem nosacījumiem;
9.2.3. Nepiedāvāt vai nepublicēt informāciju, kas ir aizliegta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem;
9.2.4. Izmantot Interneta veikalu tādā veidā, kas nerada neērtības citiem Lietotājiem un Pārdevējam, ievērojot to tiesības (tajā skaitā tiesības uz personīgās dzīves neaizskaramību);
9.2.5. Izmantot jebkuru Interneta veikalā izvietoto informāciju tikai personīgai lietošanai; informācijas, tajā skaitā Preces attēlu un aprakstu, izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama tikai pamatojoties uz pilnvarotās personas rakstveida atļauju;
9.2.6. Neveikt tādas darbības kā citu lietotāju kontu izmantošana vai konta pieejamība, tajā skaitā lietotājvārda un paroles kopīga izmantošana ar citiem lietotājiem, kā arī IT darbības vai jebkādas citas darbības, kas vērstas uz paroļu ievadīšanu citiem lietotāju kontiem.
9.3. Philips var nekavējoties atņemt Lietotājam tiesības izmantot Interneta veikalu, kā arī ierobežot piekļuvi dažiem vai visiem Interneta veikala resursiem vai pakalpojumiem, kas piedāvāti kā Interneta veikala daļa, ja Lietotājs pārkāpj šos Vispārīgos noteikumus, piemēram, ja Lietotājs:
9.3.1. Reģistrācijas vai pasūtījuma laikā ir sniedzis personīgos datus, kas ir nepareizi, neprecīzi vai novecojuši, kas maldina vai pārkāpj trešo personu tiesības;
9.3.2. Izmantojot Interneta veikalu, ir pārkāpis trešo personu tiesības;
9.3.3. Ir veicis citas darbības, kas neatbilst spēkā esošajai likumdošanai un Vispārīgajiem noteikumiem.
9.4. Lietotāja piekļuve noslēgtajam Līgumam tiek veikta izmantojot: nosūtot Lietotājam paziņojumus uz augstāk norādīto elektronisko pastu (Konta izveidošanas apstiprinājums). Līguma saturs tiek papildus reģistrēts un nostiprināts Philips IT sistēmā.
9.5. Katra no Pusēm var izbeigt elektronisko pakalpojumu sniegšanas līgumu (par Veikala infrastruktūras – Konta – izmantošanu) jebkurā laikā un nenorādot iemeslu, ar nosacījumu, ka otra Puse ir ieguvusi tiesības pirms līguma un zemāk esošo noteikumu darbības izbeigšanās.
9.6. Lietotājs, kurš ir veicis reģistrāciju, izbeigs pakalpojumu sniegšanas līgumu, izdzēšot Kontu, nosūtot tā dzēšanas pieprasījumu (izvēloties opciju Kontā) vai pieprasot Konta dzēšanu pakalpojumu sniedzējam (abos gadījumos Konta dzēšana notiks 5 dienu laikā pēc dzēšanas varianta izvēlēšanās vai pieprasot dzēšanu.
9.7. Ir jāatceras, ka saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Lietotājam, kas ir Pircējs, neatkarīgi no Konta dzēšanas iespējas jebkurā laikā un neatkarīgi no Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanas tiesībām, ir tiesības izbeigt Pakalpojumu sniegšanas Interneta veikalā līgumu 14 dienu laikā no tā noslēgšanas datuma bez iemesla norādīšanas un bez jebkādām izmaksām. Lai izpildītu 14 dienu termiņu, pietiek nosūtīt informāciju par patērētāja tiesībām pārtraukt līgumu pirms līguma izbeigšanas termiņa beigām. Attiecīgi piemērojami 8. punktā izklāstītie Līguma izbeigšanas noteikumi.


10. Garantija un Galvojums, kā arī lietotu iekārtu atgriešana [Garantija]

10.1. Interneta veikalā iegādātajām Precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti iekārtām pievienotajā dokumentācijā un vietnē www.philips.lv.
10.2. Trešo personu Preces. Attiecībā uz Precēm, kas nav Philips Preces (tajā skaitā Preces, kas ietilpst Preču pakās vai tiek piedāvātas akcijas ietvaros), jebkādas garantijas prasības var tikt īstenotas atbilstoši to ražotāja nodrošinātās garantijas nosacījumiem. Attiecībā uz jebkādām esošajām tādu Preču ražotāja garantijām visas garantijas prasības ir sākumā jāpaziņo tieši to ražotājam. Šajā gadījumā Pārdevējs kā Preču pārdevējs nedod nekādas garantijas.
10.3. Ja Pārdevēja sniegtā Prece neatbilst piemērojamajai garantijai, Pārdevējs par saviem līdzekļiem, ja nav norādīts citādi šai Precei sniegtajā garantijā, labo vai apmaina Preci vai atlīdzina pirkuma cenu pēc Preces atgriešanas.
10.4. Ja ir nepieciešams izmantot ražotāja garantiju, tad jāizvēlas sev tuvākais oficiālais servisa centrs: https://www.philips.lv/c-w/produktu-atbalsts/service-center-locator.html. . Jautājumu gadījumā jāsazinās ar klientu apkalpošanas daļu pa tālruni +371 66163264 (zvana cena saskaņā ar operatora tarifu) no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00 (zvana cena saskaņā ar operatora tarifu) no pirmdienas līdz piektdienai no 09:00 līdz 17:00, lai uzzinātu kā rīkoties. Garantijas termiņš ir 24 mēneši un tiek skaitīts no Preces pirkuma datuma. Šī garantija darbojas visā Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas un Igaunijas Republikas teritorijā.
10.5. Lai pienācīgi pārbaudītu konstatētos defektus, Precei ir jābūt pēc iespējas pilnīgākai, tai ir jābūt visiem piederumiem (lādēšanas ierīcēm, barošanas avotiem, kabeļiem, utt.), kas ietekmē tās funkcionalitāti (piederumi) vai var būt par iemeslu vai vienu no iemesliem Preces defektiem.
10.6. Precei ir jābūt iepakotai tādā veidā, lai nodrošinātu tās drošu transportēšanu un apkalpošanu. Ir ieteicams šim nolūkam izmantot oriģinālo iepakojumu, jo tas tika izstrādāts tādā veidā, lai nodrošinātu Preces drošu transportēšanu.
10.7. Garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur Patērētāja tiesības saskaņā ar pārdotās preces defektu garantijas noteikumiem.


Preces defekts

10.8. Pārdevēja atbildību pret Patērētāju pamatu un apjomu, ja pārdotajai Precei ir defekts nosaka Civillikums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums. Pārdevēja pienākums ir nodrošināt Pircējam Preci bez defektiem.
10.9. Sīkāka informācija par to, kā iesniegt Pārdevējam sūdzību sakarā ar Preces defektu un patērētāja tiesībām, ir pievienota šiem Vispārīgajiem noteikumiem 2. pielikumā.
11.


Saziņa ar Interneta veikalu

Sazināties ar Interneta veikalu var pa tālruni +371 66163264 (zvana cena saskaņā ar operatora tarifu) no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00 vai elektronisko pasta adresi: consumersupport@philips.com, izmantojot kontaktu formu vietnē https://www.philips.lv/content/B2C/lv_LV/support-home/support-contact-form.html?.


12. Personīgie dati

12.1. Interneta veikalā iesniegto personīgo datu (turpmāk „Dati”) pārzinis ir Pārdevējs.
12.2. Pārdevējs datus apstrādā šādiem mērķiem:
12.2.1. Konta pārvaldīšana;
12.2.2. Pasūtījumu izpilde;
12.2.3. Sūdzību izskatīšana;
12.2.4. Atbildes uz Lietotāju jautājumiem formās, kas pieejamas Interneta veikala vietnē.
12.3. Tiesiskais pamats datu apstrādei ir Pakalpojuma sniegšanas līguma sagatavošana un noslēgšana starp Lietotāju un Philips – 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 6. panta 1.b. punkts. Dati tiek apstrādāti arī Pārdevējam noteikto juridisko saistību (normatīvie akti, noteikumi par nodokļiem) izpildei – GDPR 6. panta 1.c. punkts. Datu nesniegšana izraisa neiespējamību apstrādāt Pasūtījumu vai attiecīgi saņemt citu Pakalpojumu.
12.4. Pasūtījuma izpildes nolūkā tiek apstrādātas šādas datu kategorijas: vārds, uzvārds, piegādes adrese (valsts, pilsēta, pasta indekss, iela, mājas/dzīvokļa numurs), tālruņa numurs (saziņai starp Patērētāju un pasūtījuma piegādātāju).
12.5. Konta izveidošanas un pārvaldīšanas nolūkā tiek apstrādātas šādas datu kategorijas: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese. Ja pasūtījums tika izvietots, izmantojot kontu, kontā tiks norādīti arī dati par tālruņa numuru un piegādes adresi (nākotnes pasūtījumiem).
12.6. Dati par konkrēto pasūtījumu tiek uzglabāti ne ilgāk par 6 gadiem, lai izskatītu iespējamās pretenzijas saistībā ar garantiju un prasībām, kas izriet no nodokļu likumdošanas.
12.7. Pārdevējs brīdina, ka Konts tiks dzēsts, ja nav nekādas darbības, kas saistītas ar Kontu, viena gada nepārtraukta perioda laikā. Tomēr netiks dzēsti dati:
12.7.1. Kuru turpmākas apstrādes nepieciešamību nodrošina spēkā esošās likumdošanas noteikumi;
12.7.2. Kuru turpmāka apstrāde ir atsevišķu vienošanos, noteikumu vai pieteikumu, ko noslēdza, pieņēma vai iesniedza Lietotājs, rezultāts. Lietotāja formās ievadītie dati tiks apstrādāti sūdzību un atbilžu sniegšanas nolūkā. Personīgie dati tiks uzglabāti saskaņā ar likumdošanas prasībām pieteikuma apstrādei nepieciešamo laiku.
12.8. Pārdevējs var apstrādāt datus ilgāk nekā minēts iepriekšējos noteikumos, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar saistošajām tiesību normām.
12.9. Pasūtījuma piegādes adrese (un tālruņa numurs), ko izmanto pasūtījumu izpildei, tiks nosūtīta pasta/kurjerpasta uzņēmumiem pasūtījuma piegādei. Lietotāja dati var tikt nodoti arī maksājumu iestādēm pasūtījuma apmaksas nolūkā – lai īstenotu Lietotāja izvēlēto apmaksas veidu. Maksājumu iestādes ir atsevišķi datu apstrādātāji kā uzņēmumi, kas sniedz Patērētājam maksājumu apkalpošanu.
12.10. Dati tiks nodoti arī Philips Koninklijke N.V. Eindhovenā, ja vēlāk Pircējs izveidos Mans Philips kontu, izmantojot tos pašus pieteikšanās datus kas izmantoti Interneta veikalā.
12.11. Dati ir aizsargāti ar tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzības līmeni saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.12. Pārdevējs neiegūst datus no trešajām personām vai no vispārpieejamiem avotiem un apstrādā tikai Lietotāja iesniegtos datus.
12.13. Lietotāji ir tiesīgi:
12.13.1. Saņemt informāciju par datu apstrādi, tajā skaitā apstrādāto datu kategorijām un iespējamiem datu saņēmējiem;
12.13.2. Pieprasīt nepareizu datu labošanu, arī papildinot nepareizus datus;
12.13.3. Pieprasīt datu dzēšanu, iebilstot pret to apstrādi;
12.13.3. Pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, ja ievērotās juridiskās prasības attaisno šādu ierobežošanu;
12.13.4. Nodot datus, pieņemot datus no Pārdevēja formātā, kas pieļauj to nodošanu Lietotāja izvēlētajām trešajām personām;
12.13.5. Iesniegt sūdzības uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011, ja tiks konstatēts, ka dati tiek apstrādāti neievērojot normatīvo aktu prasības.
12.14. Visi pieprasījumi, jautājumi un priekšlikumi, kas saistīti ar datu apstrādi, ir jānosūta mūsu datu aizsardzības darbiniekam uz elektroniskā pasta adresi: privacy@philips.com vai uz Pārdevēja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PHILIPS BALTIC” korespondences adresi Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167.
12.15. Sīkāk personīgo datu apstrādes un sīkdatņu izmantošanas noteikumi ir aprakstīti „Philips paziņojums par sīkfailiem”, kas pieejama adresē: https://www.philips.lv/a-w/sikfailu-politika.html, un sadaļā „Paziņojums par Konfidencialitāti” https://www.philips.lv/a-w/pazinojums-par-konfidencialitati.html.


13. Strīdi un piemērojamie normatīvie akti

13.1. Philips pieliek visas pūles jebkādu strīdu ātrai un efektīvai atrisināšanai. Ja Jūs neesat apmierināti ar to, kā Philips risina strīdīgos jautājumus, Jums ir tiesības nodot lietu kompetentā Latvijas tiesā. Ar šo tiek kategoriski izslēgta Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču Pirkšanas-pārdošanas līgumiem piemērotība.
13.2. Jautājumos, kas nav iekļauti šajos Vispārīgajos noteikumos, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti, tādi kā Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums, Civillikums, un citi attiecīgie vispārīgi piemērojamie normatīvo aktu noteikumi.


14. Noslēguma noteikumi

14.1. Informācija par tipiskiem apdraudējumiem, kas saistīti ar elektronisko pakalpojumu izmantošanu: Philips brīdina par apdraudējumu, kas ir tipisks elektronisko pakalpojumu izmantošanai, piemēram, kaitīga programmnodrošinājuma (ļaunatūra, tārpi, vīrusi, Trojas zirgi), drošības traucējumi personīgās un konfidenciālās informācijas iegūšanai identifikācijas informācijas zādzībai (piemēram, izmantojot viltus elektroniskos ziņojumus, kas atgādina autentiskos ziņojumus, konstatējot kriptogrāfiskās sistēmas trūkumus, cenšoties apiet tos, kā arī pikšķerēšanu), nosūtot viltus elektroniskā pasta ziņojumus, kas atgādina autentiskos, un attiecīgi rada Lietotāja personīgās un konfidenciālās informācijas saņemšanas ilūziju) un nesankcionētā noklausīšanās, izmantojot datorprogrammu, kā uzdevums ir tīklā izejošo datu uztveršana un, iespējams, analīze (spiegu programmnodrošinājums), rašanās iespēju.
14.2. Vispārīgie noteikumi darbojas visu Interneta veikala darbības periodu. 14.5. punktā izklāstīto svarīgo iemeslu dēļ Philips var pārtraukt elektronisko pakalpojumu sniegšanu Interneta veikalā, tajā skaitā kontu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu, nosūtot informāciju, izmantojot šajā paragrāfā zemāk norādīto režīmu.
14.3. Ja Vispārīgajos noteikumos tiek veiktas izmaiņas, Lietotāji ar kontu Interneta veikalā tiks informēti par Vispārīgo noteikumu un nosacījumu izmaiņām uz elektronisko pastu vismaz 7 dienas iepriekš. Philips arī publicēs informāciju par Vispārīgo noteikumu izmaiņām tieši Interneta veikala vietnē. Vispārīgo noteikumu teksta nodrošināšana pēc izmaiņu veikšanas notiks, izvietojot Vispārīgo noteikumu vienotu tekstu Interneta veikalā. Šo Vispārīgo noteikumu izmaiņas stājas spēkā Philips norādītajā datumā, kas nevar būt ātrāk kā 7 dienas no to satura publicēšanas Interneta veikala vietnē.
14.4. Ja laikā, kas pagājis kopš pēdējās pieteikšanās sistēmai, Interneta veikala nosacījumi tika mainīti, Patērētājs šos noteikumus pēc izmaiņām pieņem vai noraida. Ja Vispārīgos noteikumus pēc izmaiņām nepieņem, tad, piemēram, pirkumi Interneta veikalā vairs nav pieejami.
14.5. Philips patur tiesības mainīt Vispārīgos noteikumus šādu svarīgu iemeslu dēļ:
14.5.1. Saistību, kas izriet no tiesas galīgā lēmuma vai administratīvo iestāžu lēmumiem, izpilde;
14.5.2. Izmaiņas, kas ir tieši saistītas ar drošības apsvērumiem, tajā skaitā kas ir vērsti uz Interneta veikala izmantošanu, saskaņā ar likumu vai šiem Vispārīgajiem noteikumiem;
14.5.3. Būtisku izmaiņu veikšana Interneta veikala funkcionēšanā, tajā skaitā kas ir saistītas ar tehnisko progresu, tajā skaitā izmaiņām Philips sistēmās. Minētās izmaiņas ir jāveic saskaņā ar Lietotāju iegūtajām tiesībām ar tiesību noteikumu ievērošanas nosacījumu. Lietotājs, kurš nepieņem Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas, ir tiesīgs jebkurā laikā dzēst Kontu.
14.6. Patērētāju Pasūtījumi, kas izvietoti pirms Vispārīgo noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā, tiks izpildīti saskaņā ar Vispārīgo noteikumu iepriekšējiem nosacījumiem.
14.7. Noteikumi stājas spēkā 25.06.2018.


15. 1. pielikums – Atteikuma veidlapa

_____________________
Vieta, datums
_____________________
Patērētāja vārds un uzvārds
_____________________
Adrese
_____________________
Pasūtījuma numurs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PHILIPS BALTIC”, Malduguņu iela 2, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167.

Attālināti noslēgtā līguma izbeigšanas pieteikums
Es paziņoju, ka pārtraucu Pirkšanas-pārdošanas līgumu – Pasūtījuma numurs:_____________________
pilnā apmērā attiecībā uz sekojošām Precēm:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
* Patērētāja paraksts
* ja veidlapa tiek nosūtīta drukātā formā


16. 2. pielikums – sūdzību iesniegšanas noteikumi un kārtība

I. Sūdzības par garantiju saskaņā ar Pirkšanas-pārdošanas līgumu
1. Sūdzību par Pirkšanas-pārdošanas līgumu Patērētājs var iesniegt nosūtot pieteikumu uz elektronisko pasta adresi: consumersupport@philips.com, izmantojot kontaktu formu vietnē https://www.philips.lv/content/B2C/lv_LV/support-home/support-contact-form.html?, pa pastu uz Pārdevēja adresi vai telefoniski, sazinoties ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni +371 66163264 (zvana cena saskaņā ar operatora tarifu) no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00.
2. Iesakām Patērētājam norādīt sūdzības aprakstā: (1) informāciju un apstākļus, kas attiecas uz sūdzības priekšmetu, piemēram, defekta veidu un datumu; (2) pieprasīt Preces piegādes veidu saskaņā ar Pirkšanas-pārdošanas līgumu vai pieteikt cenas samazināšanu vai Pirkšanas-pārdošanas līguma izbeigšanu (Pielikums 1А); un (3) sūdzības iesniedzēja kontaktinformāciju. Visu minēto datu norādīšana atvieglos un paātrinās sūdzību izskatīšanu Philips.
3. Philips izskatīs patērētāja sūdzību ne vēlāk kā mēneša laikā no tās saņemšanas brīža.
4. Ja Philips atbildēs uz patērētāja sūdzību vai izpildīs patērētāja tiesības attiecībā uz garantiju, Prece būs jānogādā Philips. Patērētājam tiks piedāvāts nogādāt Preci uz rēķinā norādīto Philips adresi vai nodot Preci Philips norādītajam kurjeram. Tomēr, ja defekta veida, Preces tipa vai tās uzstādīšanas metodes dēļ Patērētāja Preces piegāde nebūs iespējama vai ārkārtīgi sarežģīta, Patērētājam tiks piedāvāts nodrošināt Philips Preces atrašanos vietā, kur Prece atrodas, pēc iepriekšējas vienošanās.


II. Sūdzības par sniegto pakalpojumu kvalitāti

1. Informējam, ka Patērētājam ir tiesības iesniegt sūdzību par elektroniskā veidā sniegto pakalpojumu (Philips interneta veikalā) kvalitāti. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.panta piekto daļu Pakalpojumu sniedzēja pienākums ir atbildēt uz patērētāja sūdzību viena mēneša laikā no tās saņemšanas brīža.
2. Patērētājs var nosūtīt sūdzību, nosūtot ziņojumu uz elektronisko pasta adresi: consumersupport@philips.com, izmantojot kontaktu formu vietnē https://www.philips.lv/content/B2C/lv_LV/support-home/support-contact-form.html?, pa pastu uz Pārdevēja adresi vai telefoniski, sazinoties ar Klientu apkalpošanas daļu pa tālruni +371 66163264 (zvana cena saskaņā ar operatora tarifu) no pirmdienas līdz piektdienai no 10.00 – 12.00 un 14.00 – 16.00, kas pieņems šādu sūdzību.
3. Sūdzības iesniegšanas procedūras izmantošana Patērētājam nav obligāta un neizslēdz, neierobežo un nenodrošina nosacījumus tiesību izmantošanai tiesvedības ceļā, ko regulē piemērojamie likumi.


III. Informācija par iespēju izmantot strīdu ārpustiesas izšķiršanu

1. Sīkāka informācija par Lietotāja iespēju izmantot ārpustiesas strīdu izšķiršanu ir pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā:
http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0
2. Patērētājam ir šādas iespējas izmantot sūdzību izskatīšanas un atlīdzības ārpustiesas līdzekļus:
3. Patērētājs ir tiesīgs griezties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, kas minēta Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.3 pantā, ar lūgumu atrisināt domstarpības, kas cēlušās no patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja līgumsaistībām un kas radušās saistībā ar preces pirkuma vai pakalpojuma līgumu.
4. Patērētājs var saņemt bezmaksas palīdzību strīda izšķiršanā Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Informāciju Patērētājiem sniedz Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pa bezmaksas informācijas tālruni +371 65452554 vai elektronisko pastu ptac@ptac.gov.lv.
5. Patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanas metožu izmantošana nav obligāta un neizslēdz, neierobežo un neatbrīvo no tiesvedības, ko regulē piemērojamie likumi.
6. Var izmantot tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas ir pieejama adresē http://ec.europa.eu/consumers/odr/, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija direktīvu (EC) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistes sistēmu un Regulas (ЕС) Nr. 2006/2004 un Direktīvas Nr. 2009/22/ЕС grozījumiem (regula par patērētāju strīdiem).


17. Preču cikliskā piegāde

17.1. Philips piedāvā pirkumu modeli, kas ļauj cikliski pasūtīt izvēlētās Preces („Abonētās Preces”) par Interneta veikalā norādīto cenu. Cikliskā piegādes modeļa izmantošanas nosacījums ir lietotājvārds personīgajam kontam Interneta veikala ietvaros.
17.2. Jaunu Preču cikliskās piegādes iespēju var izvēlēties ar attiecīgās opcijas palīdzību konta iestatījumos. Philips iekasēs maksu par abonētajām Precēm pirms katras paredzētās piegādes datuma. Abonētās Preces tiks nosūtītas tikai tad, kad Philips saņems maksājumu.
17.3. Abonēšanas maksa var tikt ieturēta līdz dienai pirms nākamās abonēto preču cikliskās piegādes. Preču piegāžu pārtraukšanas periodā Klients nesaņem nekādas Abonētās preces un nemaksā nekādas maksas saistībā ar periodisko piegādi. Pēc cikliskās piegādes modeļa atkārtotas aktivizēšanas abonēto Preču piegāde tiks atsākta, un maksa tiks iekasēta atbilstoši pasūtījuma saturam.
17.4. Ja Abonētās Preces nav noliktavā, Philips var atlikt piegādi (un ar to saistīto maksu) līdz nākamajam ieplānotājam nosūtīšanas datumam, kad būs pieejamas abonētās Preces.
17.5. Cikliskās piegādes opciju var atcelt jebkurā laikā, bet ne vēlāk kā dienu pirms nākamās abonēto Preču piegādes datuma.
17.6. Ja klients nepilda savas saistības, kas izriet no cikliskās piegādes modeļa izvēles, Philips patur tiesības prasīt klientam novērst pārkāpumus vai jebkurā laikā pārtraukt abonēšanu.