Philips Store paziņojums par konfidencialitāti

produktu/pakalpojumu un/vai mūsu Philips Store lapu izmantošanas laikā, mēs šādi rīkojamies, lai uzlabotu internetveikalā pieejamos produktus/pakalpojumus un lai uzlabotu jūsu lietotāja ērtības. Mēs šādi rīkojamies, arī lai gūtu vispārīgu pārskatu par lietotāju kategorijām un par kādiem mūsu produktiem un/vai pakalpojumiem konkrēto kategoriju lietotāji interesējas.

Mēs uzskatām, ka iepriekš minētajā kontekstā jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz Philips Store likumīgajām interesēm uzlabot mūsu Philips Store lapas un tajā pieejamo produktu un pakalpojumu klāstu un ir likumīga saskaņā ar Regulas (EU) Nr. 2016/679 6. panta (f) punktu.

Personas datu kopīgošana ar citiem

Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam atklāt jūsu personas datus šādām personām vai pusēm:

 • mūsu filiālēm vai meitasuzņēmumiem atbilstoši šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstītajiem mērķiem;
 • mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā tādus pakalpojumus kā vietņu viesošana, datu analīze, maksājumu/rēķinu apstrāde, pasūtījumu izpilde, informācijas tehnoloģijas un ar to saistītā infrastruktūras nodrošināšana, klientu apkalpošana, e-pasta piegāde, CRM, identitātes pārvaldība, notikumu pārvaldība, mārketinga informācija, auditēšana, krāpšanas atklāšana un citi pakalpojumi;
 • trešajām pusēm, lai ļautu tām sūtīt jums mārketinga informāciju saskaņā ar jūsu izvēli, ja izvēlējāties šādas informācijas saņemšanu;
 • trešo pušu loterijas, konkursu un līdzīgu kampaņu sponsoriem;
 • citiem sadarbības partneriem, ar kuriem par to ir noslēgts līgums;
 • jūsu kontaktpersonām, kas saistītas ar jūsu sociālo tīklu kontiem, citiem vietņu lietotājiem un jūsu sociālo tīklu kontu nodrošinātājam saistībā ar jūsu kopīgošanas aktivitātēm. Savienojot savu Philips Store kontu un sociālo tīklu kontus, jūs pilnvarojat mūs koplietot informāciju ar saviem sociālo tīklu kontu nodrošinātājiem, un jūs saprotat, ka mūsu kopīgotās informācijas izmantošanu regulē sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju konfidencialitātes politika.
 • Kad jūs mijiedarbojaties ar Philips Store kā biznesa klients, piegādātājs vai darījumu partneris, Philips Store var atklāt jūsu un/vai jūsu uzņēmuma ziņojumos un citos materiālos pieejamos personas datus saistībā ar sadarbību ar citu darījumu partneri un/vai piegādātāju.

Citi lietošanas un izpaušanas gadījumi

Mēs arī varam izmantot un izpaust jūsu personas datus, ja mēs uzskatām to par nepieciešamu vai piemērotu: (a) lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, kas var ietvert likumus ārpus jūsu dzīvesvietas valsts; lai atbildētu uz valsts un valsts iestāžu pieprasījumiem, kas var ietvert iestādes ārpus jūsu dzīvesvietas valsts; lai sadarbotos ar tiesībaizsardzības iestādēm vai citu juridisku iemeslu dēļ; (b) lai izpildītu mūsu noteikumus un nosacījumus; un (c) lai aizsargātu mūsu tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu un/vai lai nodrošinātu mūsu filiāļu vai meitasuzņēmumu, jūsu vai citu personu aizsardzību.

Turklāt mēs varam izmantot, atklāt vai nodot jūsu informāciju trešajai pusei mūsu vai visu mūsu uzņēmumu, aktīvu vai krājumu daļas reorganizācijas, apvienošanas, pārdošanas, kopuzņēmumu izveides, piešķiršanas, nodošanas vai citu lēmumu gadījumos (tostarp saistībā ar bankrotu vai līdzīgām procedūrām).

Trešās puses pakalpojumi

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti nav norādīts un mēs neesam atbildīgi par jebkuru trešo pušu konfidencialitāti, informāciju vai citām darbībām, ieskaitot jebkuru trešo pusi, kura darbojas ar jebkuru vietni vai pakalpojumu, ar kuru ir saistītas Philips Store lapas. Saites iekļaušana Philips Store lapās nenozīmē, ka mēs apstiprinām saistīto vietni vai pakalpojumu.

Turklāt mēs neesam atbildīgi par citu organizāciju, piemēram, Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM vai citu lietotņu izstrādātāju, lietotņu pakalpojumu sniedzēju, sociālo tīklu platformu pakalpojumu sniedzēja, operētājsistēmas pakalpojumu sniedzēja, bezvadu pakalpojumu sniedzēja vai ierīces ražotāja apkopošanas, izmantošanas, izpaušanas vai drošības politikām vai praksēm, tostarp attiecībā uz jebkādiem personas datiem, kurus jūs izpaužat citām organizācijām, izmantojot vai saistībā ar Philips Store lapām. Šīm citām organizācijām var būt savi paziņojumi par konfidencialitāti, paziņojumi vai politikas. Mēs stingri iesakām šo informāciju pārskatīt, lai saprastu, kā šīs citas organizācijas var apstrādāt jūsu personas datus.

Savienojot savu Philips Store kontu un sociālo tīklu kontus, jūs pilnvarojat mūs koplietot informāciju ar saviem sociālo tīklu kontu nodrošinātājiem, un jūs saprotat, ka mūsu kopīgotās informācijas izmantošanu regulē sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju konfidencialitātes politika. Jūsu personas dati var tikt kopīgoti ar jūsu draugiem, kas saistīti ar jūsu sociālo tīklu kontiem, citiem vietņu lietotājiem un jūsu sociālo tīklu kontu nodrošinātāju saistībā ar jūsu kopīgošanas aktivitātēm. Philips Store jāievēro šo trešo pušu konfidencialitātes ievērošanas pasākumi vai politikas.

Trešās puses sīkfaili vai citas izsekošanas tehnoloģijas

Mēs izmantojam sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas, kad jūs mijiedarbojaties un izmantojat Philips Store lapas, — kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, izmantojat mūsu sociālo tīklu lapas, saņemat mūsu e-pasta ziņojumus, izmantojat mūsu mobilās lietotnes un/vai savienotas ierīces. Vairumā gadījumu mēs nevarēsim identificēt jūs tieši pēc informācijas, kuru mēs apkopojam, izmantojot šīs tehnoloģijas.

Apkopotie dati tiek izmantoti šādiem mērķiem:

 • lai nodrošinātu, ka ciparkanāls pareizi darbojas;
 • lai analizētu ciparkanāla lietojumu, lai mēs varētu noteikt un uzlabot savu ciparkanālu veiktspēju;
 • lai izveidotu savienojumu ar jūsu sociālās multivides tīkliem un lasītu recenzijas;
 • lai pielāgotu reklāmdevēju informāciju jūsu interesēm, gan Philips Store ciparkanālos, gan ārpus tiem;

Ja vēlaties, jūs varat dzēst sīkfailus; noteikti sīkfaili ir nepieciešami, lai skatītu mūsu tīmekļa vietni vai lietotni vai lai tajās navigētu, bet lielākā daļa funkciju joprojām būs pieejama bez sīkfailiem. Lai iegūtu papildinformāciju par sīkfailu vai citu līdzīgu tehnoloģiju lietošanu un savām izvēles iespējām saistībā ar sīkfailiem, lūdzu, izlasiet mūsu Paziņojumu par sīkfailiem.

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Kā mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību?

Mēs cenšamies izmantot saprātīgus organizatoriskos, tehniskos un administratīvos pasākumus, lai mūsu organizācijā aizsargātu personas datus. Diemžēl neviena datu pārsūtīšanas vai glabāšanas sistēma negarantē 100% drošību. Ja jums ir iemesls domāt, ka jūsu mijiedarbība ar mums vairs nav droša, lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, kā norādīts nākamajā sadaļā “Kā jūs varat ar mums sazināties?”.

Cik ilgi tiks uzglabāti personas dati?

Mēs paturēsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts atbilstoši mērķim(-iem), kuriem šie dati tika apkopoti. Kritērijos, kas tiek izmantoti, lai noteiktu datu saglabāšanas periodus, ietilpst: (i) laiks, kurā turpinās mūsu sadarbība ar jums, lai nodrošinātu jūsu dalību Philips Store lapās; (ii) vai pastāv likumiskas saistības, kuras attiecas uz mums; vai (iii) vai saglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu juridisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz piemērojamiem ierobežojumiem, tiesvedību vai likumīgām izmeklēšanām).

Jurisdikcija un pārrobežu pārsūtīšana

Jūsu personas dati var tikt uzglabāti un apstrādāti jebkurā valstī, kurā atrodas mūsu sadarbības partneri vai kurās mēs nodarbinām pakalpojumu sniedzējus, un, izmantojot Philips Store lapas, jūs piekrītat informācijas pārsūtīšanai uz valstīm, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts un kurās var būt spēkā datu aizsardzības noteikumi, kas atšķiras no jūsu valsts noteikumiem. Noteiktos apstākļos tiesai, tiesībaizsardzības iestādēm, regulatīvajām iestādēm vai drošības iestādēm šajās citās valstīs var būt tiesības piekļūt jūsu personas datiem.

Ja jūs atrodaties EEZ, jūsu personas dati var tikt pārsūtīti mūsu sadarbības partneriem vai pakalpojumu sniedzējiem valstīs, kas neietilpst EEZ un kuras Eiropas Komisija ir atzinusi par valstīm, kas nodrošina EEZ standartiem atbilstošu datu aizsardzības līmeni (pilns šo valstu saraksts ir pieejams šeit). Pārsūtījumiem no EEZ uz valstīm, kuras Eiropas Komisija nav atzinusi par atbilstošām, mēs esam ieviesuši atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus, piemēram, izstrādājuši dokumentu Saistošie korporatīvie noteikumi attiecībā uz klientu, piegādātāju un biznesa partneru datiem un/vai standarta līguma klauzulas, ko pieņēmusi Eiropas Komisija, un/vai ja pakalpojuma sniedzējs atrodas ASV, tas ir sertificēts biedrs saskaņā ar ES/ASV Privātuma aizsardzību (EU/US Privacy Shield). Jūs varat saņemt šo pasākumu kopiju, noklikšķinot uz iepriekš norādītās saites vai rakstot uz privacy@philips.lv.

Jūsu tiesības un jums pieejamās izvēles iespējas

Jūsu tiesības un jums pieejamās izvēles iespējas

Ja jūs vēlaties iesniegt pieprasījumu, lai piekļūtu, labotu, dzēstu, ierobežotu vai apstrīdētu savu iepriekš iesniegto personas datu apstrādi, vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saņemt savu personas datu elektronisku kopiju lai pārsūtītu to citam uzņēmumam (ciktāl tiesības uz datu pārnesamību jums tiek sniegtas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem), jūs varat sazināties ar mums, zvanot uz 371 66163264. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Savā pieprasījumā, lūdzu, skaidri norādiet, kādus personas datus vēlaties mainīt, vai vēlaties, lai jūsu personas dati tiktu izslēgti no mūsu datu bāzes, vai citādi informējiet mūs par to, kā vēlaties ierobežot mūsu darbības jūsu personas datu izmantošanā. Jūsu aizsardzībai mēs varam izpildīt tikai pieprasījumus attiecībā uz personas datiem, kas saistīti ar jūsu kontu, jūsu e-pasta adresi vai citu informāciju saistībā ar kontu, kuru izmantojat, lai nosūtītu mums savu pieprasījumu, un, iespējams, pirms jūsu pieprasījumā minēto izmaiņu ieviešanas mums būs jāpārbauda jūsu identitāte.

Jūs varat arī atteikties no elektroniskas informācijas saņemšanas no Philips Store. Ja turpmāk vairs nevēlaties saņemt ar mārketingu saistītus e-pasta ziņojumus, varat atteikties, noklikšķinot uz abonementa anulēšanas pogas, kas atrodas katra mūsu reklāmas e-pasta ziņojuma beigās.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums, iespējams, vajadzēs saglabāt noteiktu informāciju uzskaites nolūkos un/vai lai veiktu kādas transakcijas, ko esat sācis pirms izmaiņu vai dzēšanas pieprasījuma iesniegšanas (piemēram, veicot pirkumu vai iesaistoties reklāmas akcijā, iespējams, jūs nevarēsit mainīt vai dzēst iesniegtos personas datus līdz pirkuma pabeigšanai vai reklāmas akcijas beigām). Iespējams, mūsu datu bāzēs un citos ierakstos paliks kāda atlikusī informācija, kura netiks dzēsta.

Mēs centīsimies izpildīt jūsu pieprasījumu(-s) tik drīz, cik tas būs praktiski iespējams. Lūdzu, ņemiet vērā: ja jūs atteiksities saņemt no mums ar mārketingu saistītus e-pasta ziņojumus, mēs joprojām varam sūtīt jums svarīgas administratīvas ziņas, no kurām jūs nevarat atteikties.

Ja izmantosit (kādas) savas izvēles iespējas vai tiesības, iespējams, jūs nevarēsit izmantot noteiktus Philips Store pakalpojumus pilnībā vai daļēji.

Īpaša informācija vecākiem

Īpaša informācija vecākiem

Philips Store lapas nav paredzētas bērniem, kā noteikts piemērojamajos tiesību aktos, un mēs apzināti neievācam bērnu personas datus. Tomēr Philips Store politika ir ievērot likumus, kad tie pieprasa vecāku vai aizbildņu atļauju pirms bērnu personas datu apkopošanas, izmantošanas vai izpaušanas. Mēs esam apņēmušies aizsargāt bērnu privātuma vajadzības, un mēs stingri iesakām vecākiem un aizbildņiem aktīvi iesaistīties savu bērnu tiešsaistes darbībās un interesēs.

Ja vecāks vai aizbildnis konstatē, ka viņa vai viņas bērns ir sniedzis mums savus personas datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz 371 66163264. Ja mēs konstatēsim, ka kāds bērns ir sniedzis mums savus personas datus, mēs dzēsīsim šos datus no saviem failiem.

Kā jūs varat ar mums sazināties?

Kā jūs varat ar mums sazināties?

Ja jums ir kādi jautājumi par šo Paziņojumu par konfidencialitāti vai par veidu, kādā Philips Store izmanto jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot uz 371 66163264. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, kas ir kompetenta jūsu valstī vai reģionā.